ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
14:00 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00080000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-7
00092000
18:30 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00094000
18:20 عصر
-
00095000
13:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00095000
19:40 عصر
-
00095000
18:00 عصر
-
00098000
17:40 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00099000
18:20 عصر
-
00099400
19:40 عصر
-
00099400
10:45 صبح
-
00099800
11:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00100000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00100000
06:45 صبح
-
00100000
12:45 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00100000
06:45 صبح
-
00106400
08:50 صبح
-
00109400
08:50 صبح
-
00110000
10:55 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00121900
17:45 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123900
11:15 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123900
06:25 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123900
11:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00128000
17:15 عصر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00130000
18:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00140000
18:35 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00148000
06:20 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00180000
18:15 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00188000
19:10 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00213000
12:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00230000
14:10 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00235000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00300000
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00456500

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران کیش برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند