ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
08:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00369300
09:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
08:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
07:05 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00380000
08:45 صبح
-
00389500
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00389600
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00390000
06:30 صبح
بویینگ MD
00390000
07:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00395400
11:10 صبح
MDC-DC-3
00396000
07:40 صبح
-
00400000
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00400950
08:45 صبح
-
00401000
15:20 ظهر
EMB
00404500
21:25 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00407700
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00407700
13:50 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00409000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00409500
20:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00417800
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
19:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00421400
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00424700
17:00 عصر
-
00429500
06:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00432000
20:50 شب
-
00439500
20:30 شب
بویینگ MD
00439500
17:00 عصر
-
00448000
20:50 شب
-
00451000
13:55 ظهر
-
00458600
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00458600
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00470000
14:25 ظهر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00485000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490400
09:35 صبح
-
00500000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
20:35 شب
-
00530000
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00567900
07:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00600000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00621300
05:50 صبح
-
00621300
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
11:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند